Sokolovna Litvínov, Studentská 758, 436 01 Litvínov | Jak se k nám dostanete | Rezervace

hokej
tradice

Jste na stránce: Sokolovna Litvínov / Gastro / Kavárna

Kavárna

Jak se k nám dostat a zaparkovat

Sokolovna Litvínov

 

Studentská 758
436 01 Litvínov

GPS: 50.5978531N, 13.6085350E
Telefon: + 420 773 748 431, 605 972 842
E-mail: matarac@centrum.cz

Otevírací doba:

Nově otevřeno od 1. září 2019

PO-PÁ: 10:00 - 20:00 hod

SO-NE: 13:00 - 20:00 hod

Provozovatel:
Martina Racková, se sídlem Studentská 579, Litvínov 436 01, ičo: 08346488

 

Menu

Rezervace

Telefon: + 420 773 748 431, 605 972 842

email:matarac@centrum.cz
 

Kavárna Sokolovna Litvínov

Kavárna Sokolovna Litvínov

Nově otevřeno od 1. září 2019 !!!!

FB: Sokolovna Café

 FB: https://www.facebook.com/Sokolovna-Caf%C3%A9-102011731163625/


 

Dětská herna

Dětská herna

:Provozní řád – dětská herna

 

Provozní doba dětské herny:

 

PO – PÁ: 10:00 – 19.00

SO-NE: 13:00 - 19:00

 

 

Vstupné:

 

PO – PÁ:

1 hodina – 50,- Kč, sourozenci  -70,-

Jednorázový vstup – 100,-, rodinný vstup (2 děti) – 160,-

 

SO – NE:

1 hodina – 60,-Kč, sourozenci 90,-

Jednorázový vstup – 120,-, rodinný vstup (2 děti) – 180,-

 

Jednorázový vstup je platný po celý den. Jeho platnost končí odchodem z kavárny, není možné se během dne vracet. V takovém případě se vstupné hradí znovu.

Ceny vstupného zahrnují doprovod.

 

Vybavení a zařízení dětské herny je určeno pro děti ve věku od 1 do 12 let.

 

Kapacita dětské herny je 20 dětí a dětského hřiště  15-20 dětí (dle věku). Při dosažení max. kapacity je personál povinen z důvodu bezpečnosti dětí nevpustit další návštěvníky.

 

Nosnost trampolíny je max. 100 kg. Současně je dovolen vstup max. 3 dětem najednou za předpokladu, že nepřesáhnou maximální povolenou hmotnost.

 

Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětskou hernu využívat nebo osoby, které se v koutcích pohybují, včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.

 

Rodiče (doprovod) jsou povinni seznámit své děti s tímto Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte.

 

Vstup dětí do dětské herny je povolen v doprovodu dospělé osoby, přičemž doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za bezpečné a chování svých dětí zodpovídá doprovod. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení a zaměstnanci kavárny nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy.

 

Do dětské herny je povolen vstup pouze bez obuvi nebo v čistých přezůvkách. Jednorázové návleky jsou k dispozici na baru v kavárně za 2,-Kč. Do dětského hřiště je povolen vstup pouze bez obuvi.

 

Je přísně zakázáno vnášet do dětské herny věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné hračky.

 

Rodiče (doprovod) odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětské herně na zařízení dětské herny či majetku kavárny, jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.

 

Rodiče (doprovod) jsou povinni po použití dětské herny zajistit uvedení této do původního stavu, zejména po svých dětech uklidit.

 

Z hygienických důvodů platí přísný zákaz přebalování dětí v prostorách dětské herny. K tomuto účelu slouží přebalovací pult na dámském WC.

 

Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník a provozovatel kavárny za ně nenese odpovědnost.

 

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

 

Do dětské herny mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmu, průjmu apod.

 

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Café Sokolovna, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietními požadavky a alergiemi a to pouze na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno vstupovat do dětského hřiště s jídlem a pitím.

 

Objednávky jsou přijímány pouze na baru, objednané nápoje a pokrmy Vám budou do herny následně doneseny.

 

Prostor dětské herny je monitorován kamerovým systémem, ke kterému se lze připojit přes smart phone či tablet. Bližší informace Vám poskytne obsluha kavárny.

 

Všechny osoby vstupující do dětské herny s tímto provozním řádem souhlasí. V případě jeho nerespektování si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště bez náhrady vstupného.

 

Provozovatel:

Martina Racková

Se sídlem Studentská 579, Litvínov 436 01, IČ: 08346488

Zodovědná osoba: Martina Racková

tel: 773 748 431 , 605 972 842

e-mail: matarac@centrum.cz