Sokolovna Litvínov, Studentská 758, 436 01 Litvínov | Jak se k nám dostanete | Rezervace

hokej
tradice

Jste na stránce: Sokolovna Litvínov / Sport / Herna pro děti

Herna pro děti

REZERVACE

 

REZERVACE - Dětská herna

  • Telefonicky: +420 773 748 431
  • e-mail: matarac@centrum.cz
  • REZERVACE SOUKROMÝCH DĚTSKÝCH OSLAV LZE REALIZOVAT POUZE O VÍKENDU.

Provozní hodiny

Provozní hodiny

PO - PÁ 10:00 - 19:30 hod

SO 13:00 - 19:30 hod

NE 13:00 - 19:30 hod

Prosíme zákazníky, jejichž děti chtějí využívat dětský koutek v kavárně, aby s nimi přišli nejdříve do kavárny na bar, kde obdrží náramek na ruku. Bez náramku nemůže být vstup do herny umožněn. Z hygienických důvodů je přísný zákaz vstupu do herny bez ponožek (ponožky jsou k zapůjčení u obsluhy kavárny). Rodiče jsou povinni seznámit se s provozním řádem (provozní řád je umístěn na stěně v herně). Prosíme rodiče, aby před vstupem do herny poučili své děti o chování v herně (viz Provozní řád).

ZA BEZPEČNOST DĚTÍ ODPOVÍDAJÍ RODIČE !

Vstupné v Kč:

PO-PÁ

1 hod / 30,- 

PO-PÁ         2 děti

1 hod / 50,- 

PO-PÁ

neomezený vstup

           

            80,-

PO-PÁ          2 děti

neomezený vstup

         

          140,-

SO-NE

1 hod / 40,-  

SO-NE         2 děti

1 hod / 70,-

SO-NE

neomezený vstup

         

         100,- 

SO-NE         2 děti

neomezený vstup

          160,- 

Vybavení dětské herny je určeno pro děti od 1 do 12 let. Herna je umístěna  v 1.patře budovy u vchodu do kavárny.

Provozní řád

Provozní řád – dětská herna                                                          

Vybavení a zařízení dětské herny je určeno pro děti ve věku od 1 do 12 let.

Jednorázový vstup je platný po celý den. Jeho platnost končí odchodem z některé z provozoven, není možné se během dne vracet. V takovém případě se vstupné hradí znovu.

Ceny vstupného zahrnují doprovod.

Kapacita dětské herny je 25 dětí. Při dosažení max. kapacity je personál povinen z důvodu bezpečnosti dětí nevpustit další návštěvníky.

Nosnost trampolíny je max. 100 kg. Současně je dovolen vstup max. 3 dětem najednou za předpokladu, že nepřesáhnou maximální povolenou hmotnost.

Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětskou hernu využívat nebo osoby, které se v koutcích pohybují, včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.

Rodiče (doprovod) jsou povinni seznámit své děti s tímto Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte.

Vstup dětí do dětské herny je povolen v doprovodu dospělé osoby, přičemž doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za bezpečné a chování svých dětí zodpovídá doprovod. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení a zaměstnanci kavárny nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Do dětské herny je povolen vstup pouze bez obuvi nebo v čistých přezůvkách. Jednorázové návleky jsou k dispozici na baru v kavárně za 2,-Kč. Do dětského hřiště je povolen vstup pouze bez obuvi.

Je přísně zakázáno vnášet do dětské herny věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné hračky.

Rodiče (doprovod) odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětské herně na zařízení dětské herny či majetku kavárny, jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.

Rodiče (doprovod) jsou povinni po použití dětské herny zajistit uvedení této do původního stavu, zejména po svých dětech uklidit.

Z hygienických důvodů platí přísný zákaz přebalování dětí v prostorách dětské herny. K tomuto účelu slouží přebalovací pult na dámském WC.

Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník a provozovatel kavárny za ně nenese odpovědnost.

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

Do dětské herny mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmu, průjmu apod.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Café Sokolovna, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietními požadavky a alergiemi a to pouze na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno vstupovat do dětského hřiště s jídlem a pitím.

Objednávky jsou přijímány pouze na baru, objednané nápoje a pokrmy Vám budou do herny následně doneseny.

Prostor dětské herny je monitorován kamerovým systémem, ke kterému se lze připojit přes smart phone či tablet. Bližší informace Vám poskytne obsluha kavárny.

Všechny osoby vstupující do dětské herny s tímto provozním řádem souhlasí. V případě jeho nerespektování si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště bez náhrady vstupného.

Provozovatel:

 


Provozovatel: Martina Racková, sídlo firmy: Studentská 579, 436 01 Litvínov
IČO:08346488
 
Odpovědný vedoucí: Martina Racková
Telefon: 773748431, 605 972 842